Loading...
Biznes i Finanse

Kto musi dokonywać wpłat na PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz celowy, stworzony z myślą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i ich zatrudnianiu. Jego środki pochodzą m.in. z wpłat dokonywanych przez pracodawców. Kto z kolei jest zobowiązany do ponoszenia kosztów na niego? Sprawdź poniżej!

Kto musi płacić na PFRON?

Kwestię tę reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a dokładniej ujmując art. 21 tego aktu. Wskazuje on wyraźnie, że obowiązek wpłaty na PFRON ciąży na pracodawcach zatrudniających minimum 25 osób w przeliczeniu na etaty, wśród których nie ma ludzi z niepełnosprawnością lub ich ogólny poziom zatrudnienia wynosi mniej niż 6% ogółu. Prawo jednak przewiduje podmioty, dla których próg ten został obniżony do 2%, a wśród nich są m.in.:

  • placówki oświatowe (w tym uczelnie, szkoły i przedszkola) publiczne i niepubliczne,
  • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,
  • regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  • instytucje zajmujące się resocjalizacją.

Zwolnienie z opłacania składek PFRON – kiedy?

Nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo spełnia powyższe kryteria, istnieją okoliczności, kiedy zwalnia się pracodawcę z konieczności dokonywania wpłat na PFRON. Art. 21 ust 2e wskazuje, że obowiązek ten nie ciąży na podmiotach m.in. prowadzących DPS, hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy, wykluczających zysk jako cel statutowy, oraz na przedsiębiorstwach będących w trakcie likwidacji lub wobec których ogłoszono upadłość.

Rejestracja w PFRON

Każdy pracodawca, nawet zwolniony z wpłaty na PFRON, mimo że spełnia kryteria, ma pewne obowiązki związane z funduszem. Konieczność stanowi m.in. rejestracja, by otrzymać stosowny numer. By to zrobić, składa się właściwą deklarację, w zależności, czy pracodawca ma obowiązek ponoszenia tych kosztów, czy nie.

Dowiedz się więcej o PFRON!

Wyrównywanie szans na rynku zawodowym w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych jest konieczne. W gąszczu przepisów jednak wielu przedsiębiorców nie wie, jakie mają obowiązki wobec PFRON. Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej – najlepiej skontaktuj się z firmą specjalizującą się w consultingu finansowym dla biznesu.