Loading...
Biznes i Finanse

Obniżenie wpłat na PFRON – przekonaj się, jak to zrobić!!

Pracodawcy zatrudniający minimum 25 pracowników (w przeliczeniu na etaty) są zobowiązani do opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto jednak wiedzieć, że wpłaty na PFRON można obniżyć. Jak tego dokonać? Przeczytaj poniższy artykuł, gdzie znajdziesz przydatne wskazówki.

Od czego zależy wysokość wpłat na PFRON?

Najprościej ujmując, wysokość opłat, jakich trzeba dokonywać na rzecz Funduszu, zależy m.in. od liczby pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie (w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności pracujących w danym przedsiębiorstwie) i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wpłata na PFRON jest równowarta iloczynowi 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i różnicy pomiędzy ogółem zatrudnionych przy osiągnięciu wskaźnika 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami a faktycznym zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników. Wzór na to prezentuje się następująco:

  • K=0,4065 x Pw x [(ZOG x 0,06 – ZON)]

Warunki, jakie należy spełnić, by obniżyć wysokość wpłat

Istnieją pewne przesłanki, aby pracodawca mógł skorzystać z obniżenia kosztów ponoszonych na Fundusz. Należy na wstępie wspomnieć, że ulga ta nie dotyczy przedsiębiorstw handlowych. W pozostałych przypadkach firma musi zatrudniać co najmniej 25 pracowników, a wśród nich powinny znaleźć się osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy czym wśród 30% tych ostatnich musi być stwierdzone schorzenie specjalne. Zalicza się do nich m.in.:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • epilepsję,
  • choroby psychiczne,
  • upośledzenia umysłowe,
  • ślepotę.

Aby ustalić strukturę zatrudnienia i stwierdzić zasadność obniżenia wpłaty na PFRON konieczne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z kodem przypisanym powyższym niepełnosprawnościom.

Skorzystaj z pomocy specjalistów, by obniżyć wpłaty na PFRON!

Jeśli zatrudniasz w swojej firmie osoby niepełnosprawne i spełniasz przesłanki uprawniające Cię do obniżenia kosztów związanych z omawianym Funduszem – skontaktuj się z firmą specjalizującą się w consultingu finansowym. Jej fachowcy pomogą Ci dopełnić wszelkich formalności. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zoptymalizować konieczne wydatki w firmie.